by Jette Axelsen

Privatlivspolitik

Tlf.: 2011 7756
Mail: Psykoterapi@jaliv.dk
Adr.: Havnevej 6C, Baghuset
3100 Hornbæk

CVR: 35961690

Opdateret 30. juni 2022

Som kunde hos ToBeMoved by Jette Axelsen forudsætter det, at du afgiver visse personlige oplysninger.
I forbindelse med behandling af personoplysninger kan du herunder læse mere om vores privatlivspolitik, hvordan vi behandler dine data.

Hos ToBeMoved by Jette Axelsen behandler vi dine persondata i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Du er altid velkommen til at kontakte os på ToBeMoved.dk for uddybende forklaring.

Vi gemmer almindelige personoplysninger om dig, som alle er afgivet til os af dig. Eksempler på data, som du aktivt kan have afgivet er:

Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Oplysninger sendt via e-mail

Oplysninger du deler med os via de sociale medier, herunder Instagram og Facebook

De indsamlede data anvendes med det formål at føre journal, for at kunne yde den bedst mulige behandling, samt informere og komme i kontakt med klienter og kunder.

Informationer opbevares på computerens egen harddisk samt håndskreven kalender og adressebog

Som Traume- og psykoterapeut er Jette Axelsen underlagt Psykoterapeut foreningens regler om tavshedspligt, og anvender udelukkende indsamlede oplysninger til sessioner

Håndskrevne noter til journal opbevares i aflåst arkivskab, hvorefter de makuleres

Oplysninger på computerens harddisk slettes 6 måneder efter endt forløb

Hos ToBeMoved by Jette Axelsen videregiver vi udelukkende oplysninger til tredje part i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik eller aftalt med dig personligt.

Det betyder, at vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller anden myndighed. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og/eller organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

ToBeMoved by Jette Axelsen beskytter dine persondata og behandler alle personfølsomme data med stor forsigtighed.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, er du meget velkommen til at kontakte os, og vi vil undersøge muligheden.

Du har ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig samt hvor de stammer fra eller hvad vi anvender dem til.

Det er også altid muligt, at få oplyst hvor længe vi opbevarer dine persondata.

Hvis du mener, at de persondata vi ligger inde med er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Dette sker ved henvendelse til os, hvor du skal oplyse os om, i hvilket omfang unøjagtighederne består i og hvordan du ønsker dem rettet.

Ønsker du at trække dit samtykke tilbage, vil vi være forpligtet til at slette dine persondata. Dette foregår ved makulering, hvorfor oplysningerne ikke kan fremskaffes igen.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved henvendelse til os. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til formålet, som vi indhentede dem til, kan du ligeledes anmode om sletning. Du kan altid kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid mod lovgivningen.

Henvender du dig med anmodning om at få oplysninger rettet eller slettet, vil vi undersøge om betingelserne er opfyldt, hvorefter vi vil være i stand til at foretage en eventuel ændring hurtigst muligt.

Kontakt mig gerne

for en uforpligtende snak på telefon 2011 7756 eller send mig en mail