Traumeterapi

I traumeterapi arbejder vi sammen på, at du – i dit tempo og med stor nænsomhed – får tillid til, at kroppens signaler vil dig noget godt – de er nemlig vigtige budskaber til dig.

Arbejdet med traumer kræver forsigtighed, langsomhed, trygge rammer og en forsigtig kalden på den primitive sansende del af vores hjerne- og nervesystem.
Og der er det godt at have en at følges med – som guide og anker – for at føle sig tryg.

Det sted som ”er på vagt” eller ”føler sig truet” – har behov for at blive beroliget og reguleret, så nervesystemet kan danne nye spor og kan lære at afstemme sig i et mere roligt og naturligt leje.

Den fastlåste energi i nervesystemet skal stille og nænsomt forløses, så energien igen kan strømme frit.

Dette kan du opnå ved lære at lytte til kroppens budskaber og signaler.

Sammen arbejder vi med, at du lære at (gen)kende de følelser og reaktioner i kroppen, der rejser sig, når du befinder dig i en situation, der fremkalder en kropslig erindring om den oprindeligt overvældende oplevelse.

Jeg arbejder med høj faglighed, erfaring og indsigt og med en vekslen mellem kropslige øvelser, samtale, meditation.

Effekten af traumeterapi er større livfuldhed i dig selv og i samspillet med andre mennesker samt en oplevelse af, at komme mere tilstede og blive mere nærværende i livet.

En session er på 90 minutter. Pris DDK 1.200,- Kan købe rabatkort på 3 og 5 sessioner

Kontakt mig endelig for spørgsmål

Vi oplever alle chok

At blive chokeret er ifølge af sagens natur at blive udsat for noget uventet, voldsomt og rystende.
Chok er rystelse af nervesystemet og, hvor vi fysisk og psykisk reagerer med voldsom forskrækkelse.

Chok er ikke ensbetydende med traume, men er også afhængig af ens egen udviklingshistore.
Chokkets reaktioner kan blive til traumets symptomer, og disse kan blive så fastlåste og sammenkoblede, at de kan udvikle sig til PSTD – posttraumatisk stress, samt andre psykiske og somatiske sygdomstilsatnde.

Selv om risikoen øges for både akutte og kroniske stressreaktioner med en stigende belastningsgrad, er det vigtigt at fastholde, at ikke er alle voldsomme begivenheder sætter sig destruktive spor.

En afgørende faktor er blandt andet noget helt grundlæggende, som i hvor høj grad man har følt sig truet. 

Kroppens stressresponssystem

Når kroppen udsættes for en traumatisk oplevelse, vil der straks blive sendt et alarmsignal til hjernen om, at der er fare på færde.
Signalet sendes via det autonome nervesystem (den del af nervesystemet der er udenfor viljens kontrol, som styrer organerne, vejrtrækningen og vores overlevelsesimpulser) og der frigøres signalstoffer (adrenalin og noradrenalin), der mobiliserer kroppen til overlevelse (kamp eller flugt).

Dette sker ved at vejrtrækningen og pulsen øges, således at kroppen tilføres mere ilt, blodet ledes væk fra huden og ind i musklerne – der således forberedes på at kæmpe eller flygte.

Samtidig aktiveres hypofysen, der frigør et signalstof, der ligeledes aktiverer binyrerne – denne gang til at udskille signalstoffet cortisol.

Det er udskillelsen af cortisol, der indstiller alarmreaktionen, når faren er drevet over og/eller det er lykkedes kroppen at kæmpe eller flygte.

Hvis kroppen har et normalt fungerende og sundt stressresponssystem, vil kroppen igen genvinde sin balance, og vende tilbage til afslappet tilstedeværelse lige nu og her.

Et selvregulerende nervesystem

Som oftest har vi altså selv ressourcer til at regulere nervesystemet tilbage i (en ny) balance igen – især hvis vi har en tryg og omsorgsfuld barndom bag os, hvor der har været plads til at give udtryk for vores følelser.

Men hvis disse betingelser for en naturlig udvikling af nervesystemet og vores stressresponssystem ikke har været til stede – og vi har lært at skulle klare alting selv og at fortrænge mange af vores følelser og vores naturlige reaktioner – så mister vi kontakten til vores krop, og vores nervesystems og biokemis naturlige evne til at være selvregulerende svækkes.

Alarmreaktionen i kroppen bremses ikke som den skal – og den kan forblive fastlåst i en tilstand af ”at være på vagt” og ”føle sig truet”.

De efterfølgende små eller store chok, vi alle oplever i løbet af livet, bringer således mere og mere ubalance i nervesystemet og i hjernens biokemi.

Symptomer er budskaber fra en klog krop

Hvis kroppen således forbliver i ubalance – traumatiseret og fastlåst i alarmtilstand og de ophobede traumer eller chok ikke forløses – vil den over tid udvikle et eller flere af de forskellige symptomer som er opregnet nedenfor.

Det er en sund, klog og særdeles kreativ måde for kroppen at reagere på.

Symptomerne er budskaber fra kroppen om, at noget ikke føles rigtigt og har brug for opmærksomhed – og er altså en del af vores evne til selvregulering.

Reagerer vi ikke på disse budskaber, vil de over tid blive mere og mere alvorlige og sætte sig dybere og dybere i kroppen.

TO BE MOVED

Symptomer på uforløst traume kan være

Kontakt mig gerne

for en uforpligtende snak på telefon 2011 7756 eller send mig en mail